Tjänster

Om du är intresserad av massage, klicka istället här.

YOGA
* yogaklasser för barn, ungdomar eller vuxna
* på yogastudio, skola, arbetsplats, föreningar, annan verksamhet eller i hemmet
* föreläsningar, workshops och andra träningspass med inspiration från yogan och dess filosofi

Den yoga jag instruerar är inte på något vis religiös utan fokuserar på självkänsla, närvaro, styrka, kroppskännedom, balans, avslappning, smidighet, rörelseglädje, mm.

TRÄNING OCH HÄLSA
* workshops eller föreläsningar inom hälsa för barn, ungdomar eller vuxna inom skolan, arbetsplatser, föreningslivet och andra verksamheter
* träningspass enskilt eller i grupp, utomhus eller inomhus, som anpassas efter gruppen och den eventuella utrustning som finns till hands
* träningspass och/eller -program för dig som fått FaR förskrivet, eller som bara vill komma igång med träningen

Exempel på innehåll i workshops, föreläsningar och event:
* yoga
* träning
* rörelseglädje
* pausgympa
* stress
* självkänsla
* kroppskännedom och -medvetenhet
* närvaro och mindfulness
* känslor
* fysisk aktivitet på recept (FaR)

För mer information, maila till hello@josefintrogen.se.

Jag är ansluten till ActiWay för betalning med friskvårdsbidrag. Här kan du boka behandling.