Schema

På grund av praktik och annat håller jag inga regelbundna klasser under höstterminen 2019 men planerar vara tillbaka under vårterminen 2020!  

Övriga inbokade klasser: 
För närvarande finns inga övriga inbokade klasser. 


Kontakta mig på hello@josefintrogen.se eller 072-250 33 87 för att boka in något!